background_pzw50_2.jpg
wp366ae9c3.jpg
wpd79291fb.png
stat4u

ZARYBIENIE
Informujemy, że dzisiaj tj. wtorek 18.10.2016 zarybiono zb.601 NIEBOCZOWY. Wpuszczono 1000 kg karpia z Wielikąta. Zbiornik jest otwarty.[2016-10-18]
___________________________________________________
ZARYBIENIE
Informujemy, że w czwartek 6.10 br zarybiono zb.631 Zawalisko. Wpuszczono 250 kg karpia z hodowli w Wielikącie. Od soboty zbiornik jest dostępny do wędkowania[2016-10-09]
___________________________________________________
WALNE
Informujemy wszystkich naszych wędkarzy, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w niedzielę 11.12.2016 w sali OSP Krzyżkowice. Początek zebrania o 8.30. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem.[2016-10-09]
___________________________________________________
INFORMACJA
Z przykrością informujemy, że zmarł nasz kolega, wieloletni członek naszego koła, członek Zarządu koła, kapitan sportowy Andrzej Kozdój. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 13.09 o godz. 9.00 w kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu.[2016-09-11]
___________________________________________________
UWAGA WĘDKARZE
Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Koła Uchwałą informujemy, że zbiornik ZAWALISKO każdorazowo po zarybieniu będzie zamknięty do najbliższej soboty. Jeśli więc zarybienie odbędzie się np. w piątek to już następnego dnia można wędkować a jeżeli zarybimy np w poniedziałek to niestety do soboty będzie obowiązywał zakaz wędkowania. Każde zarybienie będzie podane do wiadomości.[2016-06-21]
___________________________________________________
UCHWAŁA NR 26/2016
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach wydało uchwałę zabraniającą stawiania przyczep kampingowych w obrębie zb.601 NIEBOCZOWY. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.04.2016 Uchwała nr 26/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.04.2016 r. w sprawie: zakazu ustawiania przyczep kampingowych nad zbiornikiem nr 601 Nieboczowy Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 10 i 22 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach uchwala:
§ 1
Postanawia zakazać ustawiania przyczep kampingowych na zbiorniku nr 601 Nieboczowy na działkach będących własnością Okręgu PZW w Katowicach w okresie budowy polderu Racibórz Dolny.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Koła PZW nr 50 Rydułtowy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprezes ZO ds. gospodarczych Konrad Ciura
Prezes ZO Mirosław Iwański
[2016-04-22]

Aktualności i ogłoszenia

Przejdź do archiwum ogłoszeń